<%QUERY CMSPage_By_Uri(page_uri=$Request.file) DO DISPLAY $TITLE = FORMAT('TR', $seo_title) $META_DESCRIPTION = FORMAT('TR', $seo_descr) $META_KEYWORDS = FORMAT('TR', $seo_keywords) $META_ROBOTS = $meta_robots %> <% INCLUDE '/INC_head.htm' %> <% INCLUDE '/INC_above.html' %> <%!%BEGINHTMLBLOCK([%BODYTXT Brödtext%])%!%>

Magnetfakta

Vad är en magnet och hur ska den användas?

Generell fakta om magnetism och permanentmagneter

Den magnet som man möter i vardagen och kan känna krafterna utav är sannolikt en så kallad permanentmagnet.

Två egenskaper måste finnas för att kalla ett material en permanentmagnet:

1.    Efter magnetisering i ett starkt yttre magnetfält måste magnetismen stanna kvar i materialet. Detta kallas remanens ”BR” och är därmed måttet på magnetiseringen i materialet. Värdet på remanensen motsvarar det starkaste magnetiska fältet det specifika materialet kan producera.

2.    Den återstående magnetismen måste vara stabil och motstå avmagnetiserande fält. Denna motståndkraft och alltså beständigheten för magnetmaterialet mot avmagnetiserande påverkan kallas koercitivkraft ”Hc”.

Exempel: Ett verktyg tillverkat i verktygsstål har hög remanens eftersom det kan magnetiseras, men låg koercivitet eftersom den mesta av magnetismen försvinner efter några kraftiga stötar.

Vissa tekniska magnetmaterial som t.ex. AlNiCo har en hög remanens men en låg koercitivitet jämfört med moderna material. AlNiCo har fortfarande sina fördelar men erfordrar ett stort avstånd mellan polerna. Å andra sidan har keramiska magneter (Barium eller Strontiumferrit) en låg remanens men en hög koercitivitet. Därför är korta polavstånd och stora magnetytor bäst vid användning av dessa. Så kallade moderna magneter av ”sällsynta jordarter” har både höga BR- och Hc-värden som gör det möjligt att använda extremt små magneter med högsta stabilitet. Detta gäller tillexempel Neodymiummagneterna.

Det är en stor skillnad mellan gamla stålmagneter som användes under 30-talet och dagens bästa magneter av sällsynta jordarter. En god jämförelse mellan magneterna får man genom att mäta B x H produkten med max värden på B(remanens) och H(koercitivitet)

Användningsanvisningar för en magnet från Magnetvaruhuset

Ta hänsyn till en magnets höga dragningskraft. De kan också dra sig till varandra och ferromagnetiska material vid större avstånd. För stora magneter finns därför en risk för skador på magneterna.

En sintrad magnet är i allmänhet hård och skör. Stöter de ihop kan de splittras i flera delar med skarpa kanter.
Starka magnetfält kan störa eller påverka känsliga elektroniska och mekaniska mätutrustningar samt bankkort.
Bearbeta inte någon magnet i utrymmen eller omgivningar där risk för explosion finns. Bearbetning av magneter kan ge gnistbildning.
En samarium-kobolt och neodym-järn-bor magnet kan normalt inte bearbetas.

Information om magnetskyltar

Innan magnetskylten sätts på plast måste anläggningsytan vara helt torr, ren och dammfri.

Magnetskylten ska lagras plant. Ett veck i materialet eller om skylten förvaras ihoprullad påverkar skyltens användbarhet.

Den uppsatta skylten måste vara helt plan och får inte ha några "hundöron"

Magnetskyltar måste avlägsnas före vare tvättning, gäller både manuell- och automattvätt.

Tjocka lackeringslager eller spacklingsytor minskar skyltens magnetstyrka.

Magnetskylten får inte sättas upp över skyddslister eller liknande.

Magnetskyltarna är belagda med en skyddsfolie på baksidan. Vid ovanligt höga sommartemperaturer eller om skylten är påsatt under lång tid bildas ett fuktskikt mellan lacken och skylten. Under vissa förutsättningar kan då skylten klibba fast i lacken. För att undvika detta ska skylten avlägsnas under natten eller när skylten inte används. Minst en gång per dag ska skylten tas av och sättas upp igen.

Om bilen har lack av typen metallic eller om bilen är nylackerad måste både skylten och anläggningsytan dagligen rengöras och torkas torr.

Magnetskylten får endast tvättas med vatten. Under inga omständigheter får lösningsmedel eller vätskor som innehåller lösningsmedel användas. Skylten ska rengöras minst en gång per vecka, under sommaren varannan dag.

Detta är rekommendationer från tillverkaren för att uppnå bästa resultat under varierande förhållanden.

Lägg märke till följande!

Permanentmagneter får inte utsättas för radioaktiv strålning under någon längre tid. De kan då förlora sin magnetisering.
Ta hänsyn till maximalt tillåten temperatur för de olika materialen. Principiellt förändras de magnetiska egenskaperna med stigande temperatur.
En magnet av "sällsynta jordarter" måste lagras torrt så att inte ytan oxideras vid längre lagringstid.

Påverkan på människor

Det är inte känt att några effekter skulle uppkomma genom att man berör magnetmaterial. Det kan antas att personer som reagerar allergiskt vid kontakt med keramiska eller metalliska material, uppvisar samma reaktioner vid kroppskontakt med magnetmaterial. Har ni ytterligare frågor ber vi Er kontakta oss.

 

 

<%!%ENDHTMLBLOCK%!%> <%INCLUDE 'rs/rs-pageproducts.htm'%> <% INCLUDE '/INC_below.html' %> <%NEXTROW ENDQUERY%>