Användningsanvisningar

Här har vi samlat generellla anvisningar för magneterna vi säljer på magnetvaruhuset.se

Generellt

 • Ta hänsyn till en magnets höga dragningskraft. De kan också dra sig till varandra och ferromagnetiska material vid större avstånd. 
 • Ferritmagneter är i allmänhet hårda och sköra. Stöter de ihop kan de splittras i flera delar med skarpa kanter. 
 • Starka magnetfält kan störa eller påverka känsliga elektroniska och mekaniska mätutrustningar samt bankkort. 
 • Bearbeta inte någon magnet i utrymmen eller omgivningar där risk för explosion finns. Bearbetning av magneter kan ge gnistbildning. 
 • En samarium-kobolt och neodym-järn-bor magnet kan normalt inte bearbetas. 
 • Permanentmagneter får inte utsättas för radioaktiv strålning under någon längre tid. De kan då förlora sin magnetisering. 
 • Ta hänsyn tillmaximalt tillåten temperatur för de olika materialen. De magnetiska egenskaperna kan försämras med stigande temperatur. 
 • Om neodymmagneternas skyddande hölje skadas kan de bli känsliga för korrosion.

 

Magnetfolie

Detta är rekommendationer från tillverkaren för att uppnå bästa resultat under varierande förhållanden när du använder magnetfolie.

Uppsättning av magnetfolie

 • Innan magnetfolien sätts på plats måste anläggningsytan vara helt torr, ren och dammfri.
 • Om magnetfolien inte hamnar på plats ordentligt, ta bort den från ytan och sätt fast den igen. Dra inte folien längs med ytan då både folien och färgen kan skadas
 • Den uppsatta magnetfolien måste vara helt plan och får inte ha några "hundöron"
 • Sätt inte upp magnetfolie på en helt nylackad yta utan låt ytan härdas först.
 • Om man använder magnetfolie under väldigt lång tid i varmt och soligt klimat kan det bli ojämn blekning av ytan då den ytan som täcks av folie skyddas från UV-strålar.
 • Tjocka lackeringslager eller spacklingsytor minskar magnetskyltens magnetstyrka.
 • Om bilen har lack av typen metallic eller om bilen är nylackerad måste både magnetskylten och anläggningsytan dagligen rengöras och torkas torr.
 • Förändringar i temperaturer skapar fuktskick mellan lacken och magnetfolien. Under vissa förutsättningar kan då skylten klibba fast i lacken. För att undvika detta bör folien tas av nattetid eller när den inte används.

 

Rengöring och lagring av magnetfolie

 • Magnetskyltar på bilar måste avlägsnas före tvättning, gäller både manuell- och automattvätt.
 • Magnetfolien får endast tvättas med vatten. Under inga omständigheter får lösningsmedel eller vätskor som innehåller lösningsmedel användas.
 • Skylten bör rengöras minst en gång per vecka, under sommaren varannan dag.
 • Magnetskylten ska lagras plant. Ett veck i materialet eller om skylten förvaras ihoprullad påverkar skyltens användbarhet.