Magnetfakta

Fakta om magneter, hur de tas fram, hur de påverkas av temperatur och hur polerna egentligen fungerar.

Vad är en magnet?

En magnet är ett objekt som skapar ett magnetiskt fält vilket ger upphov till en dragande kraft till vissa material.

De magneter som man möter i vardagen är oftast så kallade permanentmagneter. En permanentmagnet skapar, till skillnad från en elektromagnet, ett konstant magnetfält. En elektromagnet å andra sidan kommer enbart skapa ett magnetfält när den har elektrisk ström.

Hur skapas magneter?

En permanentmagnet skapas genom att ett material magnetiseras. Material som kan magnetiseras kallas ferromagnetiska material. Magnetiseringen kan göras på olika sätt, oftast med hjälp av temperaturförändringar samtidigt som materialet utsätts för ett magnetiskt fält.

För att en magnet ska kunna kallas permanentmagnet måste den vara gjord av så kallade ”hårda” ferromagnetiska material. Det hårda ferromagnetiska materialet gör att magneten är väldigt svår att avmagnetisera. Exempel på hårda ferromagnetiska material är: Järn, Neodymium, Samarium, Nickel och Kobolt.

De ferromagnetiska materialen som går att göra magneter av är också de material som har en stor attraktion till magneter. Vi brukar kalla dem för magnetbärande material. 

Hur mäter man magnetism?

Det pratas ofta om Gauss när man pratar om magnetism. Gauss beskriver intensiteten i det magnetiska fältet. Gauss är ett mått för den magnetiska flödestätheten (magnetic flux density).  Gauss hör till ett gammalt mätsystem som  delvis har ersatts av nya standarder däribland SI systemet.  SI - enheten för magnetic flux density är Tesla.
1 Tesla  motsvarar 10000 gauss.

För att avmagnetisera en magnet behöver den utsättas för ett magnetiskt fält. Magnetens stabilitet i ett sådant avmagnetiserande magnetfält beror på materialets koercivitet (Hc). Man kan alltså säga att koercivitet är magnetens motståndskraft. Generellt kan man säga att permanentmagneter har hög koercivitet.

Vad är Remanens? Efter att ett material blivit magnetiserat i ett magnetfält så kommer en viss mängd magnetism stanna kvar i materialet. Detta kallas för remanens (BR) och är måttet på magnetiseringen i materialet. Exempel: Ett verktyg tillverkat i verktygsstål har hög remanens eftersom det kan magnetiseras, men låg koercivitet eftersom den mesta av magnetismen försvinner efter några kraftiga stötar.

Vad är N-värdet?

På flera av våra neodymmagneter finns ett N-värde. Tex N35 och N38. Det är en klassificering av neodymmagneters maximala styrka, dess remanens (Br).  Ju högre N-värde, desto starkare magnet.  

Olika typer av magneter

Det är en stor skillnad mellan gamla stålmagneter som användes under 30-talet och dagens bästa magneter av sällsynta jordarter. Här går vi igenom några av de vanligaste. 

Keramiska ferritmagneter 

Keramiska ferritmagneter är en komposit som består av järnoxid och barium och/eller strontiumoxid. Keramiska ferritmagneter är jämfört med många andra magneter billiga att tillverka och används mycket i industrin. De kan bli starka och är väldigt beständiga i sin magnetism (hög koercivitet). Se våra keramiska ferritmagneter

Alnico magneter 

Dessa består av en blandning av aluminium, nickel och kobolt som gjuts eller sintras. De är korrosionsbeständinga och tåliga. De tål hög temperatur och har även hög mekanisk hållfasthet. De är dock relativt dyra på grund av metallerna de innehåller. Vi har inga Alnico-magneter i vårt standardsortiment. 

Neodymmagneter och Samarium-koboltmagneter 

Magneter av s.k. sällsynta jordarter kan få en väldigt hög magnetisering samtidigt som de är väldigt motståndskraftiga i sin magnetism. De har både hög remanens och koercivitet. Till dessa hör Neodymiummagneter och Samarium-kobolt-magneter. Med dessa kan man tillverka små men starka och hållbara magneter. 

Samarium Kobolt magneter kan uppnå neodymmagneternsas styrka samtidigt som de tål högre temperaturer och har högre koercivitet. Det är väldigt svårt att avmagnetisera en samarium kobolt magnet. De är också tåliga mot korrosion och oxidering. Dock är de spröda och är relativt dyra, främst beroende på kobolten. Läs mer och se våra Samarium Kobolt Magneter här. 

Neodymmagneter är en väldigt stark och relativt vanlig typ av permanentmagnet. Den är gjord av en legering av neodymium, järn och bor. Neodymmagneterna har hög koercivitet och remanens, alltså de är tåliga mot avmagnetisering och kan bli väldigt starka. Dock tål de inte särskilt hög temperatur och är mer känsliga för korrosion. Läs mer och se våra neodymmagneter här. 

Magneter och temperatur

När en magnet hettas upp till en viss temperatur så tappar den sin magnetism. Den här temperaturen, kallad Curie punkten, varierar för olika typer av magneter. En annan faktor är att vissa magneter är sköra och deras hållfasthet kan påverkas av höga temperaturer.

Magneter och dess poler

Alla magneter har en nord och en sydpol. Att magneterna har poler har att göra med att atomerna har riktats åt ett specifikt håll, det är det som sker när ett objekt magnetiseras. I den klassiska bilden av en magnet är nordpolen röd och sydpolen vit eller blå. Motsatta poler attraheras till varandra, likadana poler repellerar varandra. 

För många av de magneter vi säljer är det inte självklart vad som är nord- respektive sydpol. Och många magneter har faktiskt flera poler. Det gäller för magnetisk tejp och magnetfolie. Själva riktningen på magnetiseringen och därmed polerna ändrar sig ofta. Det går att se det som att nord- och sydpoler ligger som alternerande ränder i materialet. Om man vill kombinera två magnetiska tejper måste man därför tänka till så att de kan passas in mot varandra. Vi säljer parvist magnetiserad tejp, det betyder att den är magnetiserad i vissa specifika linjer och har en A och en B variant som passar perfekt mot varandra. 

Det är vanligast att magneter såsom neodymmagneter och gripmagneter är axiellt magnetiserade. Men tex finns det cylindriska magneter som är diametralt magnetiserade, där magnetismen är parallell med diametern. Vi har inga diametralt magnetiserade magneter i vårt standardsortiment. 

Gripmagneter som har en hylsa av stål brukar oftast vara konstruerade så att sydpolen av magneten är täckt av hylsan, medan nordpolen är den som är öppen. Det är därför de inte går att stapla direkt mot varandra, eftersom likadana poler repellerar varandra. Läs mer om och se våra flatgripare i neodym här och våra flatgripare i ferrit här.

Magneters påverkan på människor

Det är inte känt att några effekter skulle uppkomma genom att man berör magnetmaterial. Det kan antas att personer som reagerar allergiskt vid kontakt med keramiska eller metalliska material, uppvisar samma reaktioner vid kroppskontakt med magnetmaterial. Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss.