Personuppgifter

Hantering av personuppgifter för privatpersoner

För att kunna handla hos magnetvaruhuset.se måste du minst upplysa om:

Namn
Adress
Mejladress
Telefon-/mobilnummer

Ovanstående uppgifter sparas tillsammans med information om vilka produkter du har köpt i sju år från utgången av det räkenskapsår information avser, se bokföringslagen (bokföringslag 1999:1078), och därefter raderas informationen.

Informationen lämnas eller säljs inte till tredje part såvida detta inte sker i anslutning till någon omstrukturering eller hel eller delvis försäljning av verksamheten. Eventuellt utlämnande vid sådant tillfälle kommer att ske enligt vid tidpunkten gällande lagar för persondata.

Magnetvaruhuset kan komma att kontakta dig på din angivna e-postadress eller ditt telefonnummer för att skicka information som rör din beställning eller eventuell reklamation. Vi kan även komma att kontakta dig med erbjudanden, nyhetsbrev eller annan marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar dig marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden etc

Den dataansvariga på Magnetvaruhuset.se är AB Alerma

Dina rättigheter som privatkund:

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register. 
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering.

Eventuella frågor kring detta kan ställas till ansvarig personal via mejl på info@alerma.se