Bra att veta om magneters styrka 

En av de viktigaste faktorerna vid val av magnet är magnetens styrka, ofta kallad dess häftkraft.

Magneters styrka/häftkraft och hur den mäts

Häftkraft är den kraft som krävs för att ta bort magneten från en järnplåt och mäts i kg. Det finns många faktorer som påverkar en magnets häftkraft. Därför är det viktigt att veta att häftkraften som anges för magneter ofta bör ses som ett max-värde.
För alla våra magneter finns en häftkraft angiven, den är uppmätt under dessa specifika förhållanden:

  • Magneten fäster på en slät järnplåt med tjocklek på 10mm
  • Järnplåten innehåller en hög andel järn.
  • Magneten tas bort vinkelrätt från järnplåten
  • Hela magnetens yta fäster vid järnplåten.
  • Värdena är uppmätta vid rumstemperatur

 

Vad påverkar magnetens styrka/häftkraft?

Hur mycket kontakt det är mellan magnet och plåt

Om det finns ett avstånd mellan magneten och plåten, tex för att plåten är bemålad eller att plåten inte är helt slät kommer häftkraften minska.

Riktningen magneten dras av i

Det blir oftast lägre häftkraft om man drar magneten längs med en yta jämfört med om man försöker ta av magneten vinkelrätt mot ytan. Det går att påverka detta till viss del med friktion, tex kan man köpa magneter som är inbakade i gummi, vilket gör att de inte glider lika lätt.

Exempel: Om du hänger upp något på en magnet med en krok i taket kommer den kunna bära större vikt än om samma magnet sitter på en vägg. Det som hänger i kroken skapar en nedåtriktad kraft; I taket blir kraften på magneten vinkelrät mot taket. På väggen blir kraften på magneten parallell med väggen.

Tjockleken på den magnetbärande ytan

Vid en viss tjocklek uppnår magneten dess max-styrka. Alla tjocklekar under denna innebär att magneternas häftstyrka minskar. Det beror på olika magneter vilken tjocklek på den magnetbärande ytan som krävs för att max-styrkan ska uppnås. Häftkraften på magneterna magnetvaruhuset säljer är uppmätta på en stålplåt som är 10mm.

Stålets kvalitet

Materialet i ytan som magneten fäster på påverkar häftkraften. Det finns olika typer av stål, det är procenten av järn i stålet som avgör hur väl magneten fäster. Till exempel innehåller rostfritt stål knappt något järn och därför fäster magneter väldigt dåligt på detta material. Om ytan  korroderat kan häftstyrkan också bli lägre. 

Tips för att välja rätt styrka

Det är många faktorer som påverkar styrkan när en magnet används. Därför kan det vara bra att testa magneter med olika styrkor innan man bestämmer sig.
Beroende på användningsområde kan det vara klokt att välja en magnet som är starkare för att vara på den säkra sidan.